Covid-19 als stresstest voor het insolventierecht
J.C.A.T. Frima-E. Schmieman-B.P.C. van Weert-M. Haentjens

Het stopzetten van KEI-civiel nader bezien
F.F. van den Borne-L.C. Cox-Y.E.M. Cremers-D.A. Groenewoud-S.C.B. Schaghen-T.W.N. Stijns

Experimenten in het bestuursrecht
G.J. Stoepker-F.M.E. Schulmer-C.H.R. Mattheussens-C.A. Blankenstein

Argumentatie
F.H. van Eemeren-A.F. Snoeck-Henkemans

Praktisch Straf(proces)recht
H.J. Starrenburg-M.P. de Graaf

Logic for Lawyers
Jonathan E. Soeharno-Daniël F.H. Stein