Schrijf je levensverhaal

zo breng je jouw verhaal tot leven!

EAN:  9789085485070
Publicatiedatum:   17-08-2022
Uitvoering:  Paperback / softback
Taal:  Nederlands
Aantal bladzijden:  250

  POD (Beschikbaar als print-on-demand.)

Handleiding: Maak van je levensverhaal een waardevol boek!

Je eigen levensverhaal schrijven is een droom van velen. Maar hoe pak je dat aan? Dit boek geeft inzicht in alle technieken om een boeiend, lezenswaardig verhaal te schrijven én te publiceren. Dit boek helpt je niet alleen fouten en problemen te voorkomen, je zult er ook ideeën en inspiratie uit opdoen. 'Schrijf je levensverhaal' bestaat uit drie delen: 1. De voorbereiding; om vooraf de juiste keuzes te maken en de beschikbare informatie goed te ordenen. 2. De structuur; helpt je een goede verhaalstructuur te hanteren. 3. Het schrijven zelf helpt je jouw verhaal boeiend en vlot te schrijven. Je leert het meeste van het toepassen van deze kennis. Daarom bevat ‘Schrijf je levensverhaal’ veel oefeningen, die een goede basis vormen voordat je met je uiteindelijke levensverhaal begint. Een goed levensverhaal kost wat tijd en inspanning, maar geeft altijd veel voldoening. Succes! Renée Merkestijn PS. Via de uitgever kun je heel eenvoudig 1 gedrukt exemplaar van jouw levensverhaal laten maken!

Maak je levensverhaal tot een waardevol boek. Inclusief voucher voor 1 gedrukt exemplaar via de uitgeverij.

Tien jaar lang was ik werkzaam als professioneel verhalenschrijfster en daarna gaf ik een tiental jaren schrijfcursussen. Uit ervaring weet ik waar je als auteur tegenaan loopt, waar je op moet letten.

Inhoud Inleiding 11 Hoofdstuk 1. Voorbereiding: vorm, standpunt, omgevingsfactoren 15 1.1 Vorm 16 1.1.1 Biografie, autobiografie of memoires 16 1.1.2 Thematisch en anekdotisch levensverhaal 17 1.1.3 Realistisch of geromantiseerd levensverhaal 18 1.1.4 Dagboeken, brieven en fotoboeken 19 1.1.5 Fictief levensverhaal 20 1.2 Ik-vorm of hij-vorm 21 1.3 Tegenwoordige tijd of verleden tijd 22 1.4 Hoofdstukkenindeling 23 1.5 Oefeningen vorm 24 1.6 Standpunt bepalen 24 1.7 Oefeningen standpunt 27 1.8 Beschrijving of dialoog 28 1.9 Oefeningen beschrijving en dialoog 31 1.10 Omgevingsfactoren 31 1.10.1 Tijdsbeeld 31 1.10.2 Cultuur, achtergrond, taalgebruik 33 1.10.3 Sfeer 34 1.10.4 Locatie 35 1.11 Oefeningen omgevingsfactoren 35 1.12 Voorbeelden van levensverhalen 36 1.12.1 Zeilmeisje Laura Dekker, mijn verhaal 36 1.12.2 Echte mannen eten geen kaas. Vier jaren in handen van een loverboy 38 1.12.3 De Wolf, John 40 1.12.4 La Paay 41 1.12.5 Juliana, de jonge jaren van de Prinses der Nederlanden 43 1.12.6 Jambers, ik heb het gedaan 45 Hoofdstuk 2. Voorbereiding: je lezers, je doelgroep bepalen 47 2.1 Verband onderwerp en thema 48 2.2 Rekening houden met je doelgroep(en) 50 2.3 Contrast of overeenkomst tussen jouw leven en dat van je lezers 51 2.4 Verband doelgroep en onderwerp 55 2.5 Verband doelgroep en thema 56 2.6 Oefeningen 58 Hoofdstuk 3. Voorbereiding: het schrijfproces en het emotionele proces. 60 3.1 Het emotionele proces 60 3.1.1 Ondersteuning, feedback 61 3.2 Het schrijfproces 63 3.3 Oefeningen 65 Hoofdstuk 4. Voorbereiding: informatie verzamelen en ordenen 66 4.1 De drie elementen (gebeurtenis, karakter, omgeving) 66 4.2 Informatie verzamelen 67 4.3 Interviews houden 68 4.4 Informatie ordenen aan de hand van een tijdlijn 70 4.4.1 Voorbeeld tijdlijn Arno 75 4.5 Details van je levensverhaal ordenen 80 4.5.1 Mindmaps 80 4.5.2 Detailbladen 83 4.6 Persoonsbeschrijving 84 4.7 Oefeningen tijdlijn en persoonsbeschrijving 88 Hoofdstuk 5. Structuur: gebeurtenissen, plot 91 5.1 Plot 92 5.2 Spanningsboog 94 5.3 Inleiding of expositie 98 5.3.1 Inleiding starten met boeiende gebeurtenis 98 5.3.2 Inleiding starten met een boeiende karakterschets……………….100 5.4 Middendeel levensverhaal en (anti-)climax………………………………….102 5.5 Afronding 104 5.6 Spanningsboog in een hoofdstuk of paragraaf 107 5.7 Plot, hoofdlijn en nevenlijnen ordenen 108 5.8 Keerpunten, wendingen 111 5.9 Chronologische volgorde, flashbacks, flashforwards 113 5.10 Plot in je tijdlijn markeren 115 5.11 Oefeningen 117 Hoofdstuk 6. Structuur: karakter, hoofdpersoon en overige personen 119 6.1 Mede- en tegenspelers en figuranten 120 6.1.1 Figuranten 120 6.1.2 Mede- en tegenspelers (individuele personen) 121 6.1.3 Overige mede- en tegenspelers 124 6.2 Karakter van de hoofdpersoon 126 6.2.1 Karaktereigenschappen en het kernkwaliteitenmodel 127 6.2.2 Lijst karaktereigenschappen, kernkwaliteiten 129 6.3 Karakter, tegenstrijdigheden en consistentie 131 6.4 Uiterlijk en gewoonten 133 6.5 Contrast of overeenkomst tussen hoofdpersoon en overige personen 134 6.6 Samenhang visie, thema, doelen 135 6.7 Held, antiheld, sympathie, identificatie 136 6.8 Boodschap 138 6.9 Karakterontwikkeling van de hoofdpersoon 138 6.10 Oefeningen 140 Hoofdstuk 7. Structuur: omgevingsfactoren 142 7.1 Omgeving en waarneming 142 7.2 Omgeving in relatie tot andere elementen 145 7.3 Historische gebeurtenissen 146 7.4 Oefeningen 148 Hoofdstuk 8. Structuur: synopsis, hoofdstukkenindeling, werktitel 150 8.1 Synopsis 150 8.2 Hoofdstukkenindeling 153 8.2.1 Chronologische volgorde 154 8.2.3 Afwijken van chronologische volgorde 155 8.3 Inhoud van hoofdstukken en paragrafen beschrijven 156 8.4 Indelen hoofdstuk in paragrafen en alinea’s 160 8.5 Werktitel 162 8.6 Oefeningen 163 Hoofdstuk 9. Schrijven: beschrijving, dialoog, citaat 167 9.1 Uitgebreide of korte beschrijvingen? 167 9.2 Citaten en korte uitspraken 171 9.3 Dialogen 173 9.4 Innerlijke dialogen 177 9.5 Non-verbale communicatie 179 9.6 Heikele kwesties beschrijven 181 9.7 Oefeningen 185 Hoofdstuk 10. Schrijven: flashbacks, flashforwards, hints, perspectief 187 10.1 Flashbacks 187 10.2 Flashforwards 191 10.3 Hints 191 10.4 Historisch perspectief 193 10.5 Oefeningen 194 Hoofdstuk 11. Schrijven: paragraaf, alinea, zin en woord 195 11.1 Ritme 195 11.2 Logische opbouw in een alinea 199 11.2.1 Logische opeenvolging van beelden 199 11.2.2 Logische aansluiting van de zinnen 201 11.3 Logische opbouw in een paragraaf 203 11.4 Eenheid van de zinnen in een alinea 204 11.5 Accentzinnen 206 11.6 Openingszin nieuwe alinea 209 11.7 Accenten leggen op woorden en zinsdelen 210 11.8 Veelvoorkomende fouten 211 11.9 De juiste woorden kiezen 213 11.10 Taalgebruik hoofdpersoon 218 11.11 Oefeningen 219 Hoofdstuk 12. Schrijven: grammatica 220 12.1 Werkwoorden 220 12.1.1 Tegenwoordigetijdsvorm 220 12.1.2 Verledentijdsvorm 222 12.1.3 Voltooid deelwoord 223 12.2 Zelfstandige naamwoorden 225 12.2.1 Meervoudsvormen 225 12.2.2 Verkleinwoorden 227 12.3 Bijvoeglijk naamwoord 228 12.4 Samengestelde woorden 228 12.5 Voorzetsels 230 12.6 Getallen en hoofdletters 231 12.7 Leestekens 232 12.8 Interpunctie 233 12.9 Lastige grammaticale punten 234 12.10 Oefeningen 236 Hoofdstuk 13. Schrijven. Lay-out, afronding, publicatie 237 13.1 Lay-out en algemene regels 237 13.2 Correctieslagen 238 13.3 Illustraties, foto’s 239 13.4 Omslag van je boek 240 13.5 Publicatie 243 13.6 Oefeningen 246 Afsluiting. Inclusief citaten van schrijvers over schrijven 247

  EAN: 9789085485070
  Auteur: 
  Uitgever: Vrije Uitgevers, De
  Publicatiedatum:   17-08-2022
  Uitvoering: Paperback / softback
  Taal: Nederlands
  Hoogte: 242 mm
  Breedte: 168 mm
  Dikte: 16 mm
  Gewicht: 480 gr
  Voorraad: POD (Beschikbaar als print-on-demand.)
  Aantal bladzijden: 250
  Trefwoorden:   boek schrijven;eigen boek;levensverhaal;publiceren