Verleden van Nederland

Geert Mak-Jan Bak-Gijsbert van Es-Piet de Rooy-René van Stipriaan

Geschiedenisdidactiek

Arie Wilschut-Dick van Straaten-Marcel van Riessen

De wereld en Nederland

Karel Davids-Marjolein 't Hart-Lex Heerma van Voss-Manon van der Heijden-Leo Lucassen-Jeroen Touwen

Lodewijk XIV

Richard Wilkinson

De klassieke oudheid

Herman Beliën-Fik Meijer